Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Minimal Fab "design" systému depozice po atomárních vrstvách (ALD) běžící TAČR » DELTA 2 Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2020 2022
Pokročilá diagnostika reaktivního HiPIMS plazmatu pro depozici oxidových, nitridových a sulfidových vrstev běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2019 2021
Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů běžící MPO » TRIO Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2018 2021
Plošné optické struktury,ochranné prvky na bázi multivr. systémů běžící MPO » TRIO Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. 2017 2021
Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod GAČR » Standardní Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2017 2019
Výzkum systémů s fotokatodou a fotoanodou pro solární rozklad vody GAČR » Standardní Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. 2017 2019
Výzkum a vývoj nového plazma aktivovaného ALD depozičního systému s unikátním zdrojem nízkoteplotního plazmatu na bázi mikrovlnného surfatronu a ECWR výboje. TAČR » DELTA Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2016 2019
Studium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace GAČR » Standardní Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2015 2017
Výzkum a vývoj pokročilého PVD/PECVD nízkoteplotního plazmatického systému pro depozice funkčních oxidů se zaměřením na TiO2 tenké vrstvy pro rozklad vody TAČR » DELTA RNDr. Jiří Olejníček, Ph.D. 2015 2018
High-power Impulse Plasma Process Operations for the Creation of Advanced Metallic Parts EU-FP7 » NMP Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. 2013 2016
Nové materiály pro fotonické aplikace GA AVČR » Mezinárodní spolupráce 2012 2015
Pokročilé metody přípravy a experimentální výzkum systémů dopovaných perovskitových tenkých vrstev s vysokou hustotou akumulace energie GAČR » Standardní RNDr. Lubomír Jastrabík, CSc. 2012 2014