Dioscuri centrum jedno-molekulární optiky

  1. M. Ledinský, A. Vlk, T. Roesel, J. Holovský, E. Aydin, H. X. Dang, Z. Hájková, L. Landová, J. Valenta, A. Fejfar, S. De Wolf
    Journal of Physical Chemistry C 124 (2020) 27333-27339.
  2. Journal of Physical Chemistry Letters 10 (2019) 1368-1373.
  3. Perovskites – new prodigy in photovoltaics
    Československý časopis pro fyziku 68 (2018) 149-151.