O nás

Souhrn

Nově zřízená laboratoř funkčních biorozhraní se zaměřuje na prohlubování současných znalostí mezifázových biomolekulárních interakcí v jejich přirozeném prostředí a na vývoj nových funkčních biomateriálů pro různé biomedicínské aplikace. Naše vědecké přístupy zahrnují použití širokého spektra biofunkčních technik charakterizace povrchu kombinovaných s bioanalytickými, chemickými a biochemickými metodami. Tato vysoce interdisciplinární infrastruktura a znalosti umožňují vytvoření široké platformy pro řešení vzrušujících výzkumných úkolů. Naše výzkum zahrnuje také vývoj nových metodik pro objasnění jevů biointerfaciálních interakcí, jako jsou nové přístupy k architektuře funkčních povlakových architektur, jakož i studie molekulárních studií dynamiky biomolekulárních interakcí na povrchu. Výzkum se zabývá aktuálními tématy v oblasti biofyziky, biologie, molekulární biologie a bioinženýrství.

Figure 1: Illustration of studies on surface interactions with living cells  

Figure 2: Illustration of investigating surface interactions with complex blood plasma samples