Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev

doc. Marina Tjunina, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
266 05 2434
E-mail
tjunina [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
O 336
Souhrn

Zaměření výzkumu:

  • Vylepšení, optimalizace a studium možností vyvinuté hybridní laserové technologie (in situ kombinace tří excimerových laserů, magnetronového rozprašování a radiofrekvenčních výbojů) pro přípravu a studium epitaxních ferroelektrických, supravodivých a polovodivých vrstev, multivrstev, superlattik a vlnovodů pro optiku a mikroelektroniku.
  • Vylepšení a optimalizace kryogenního laseru MAPLE (Matrix Assisted Pulse Laser Evaporation) pro ukládání a studium nových senzorů a organických biokompatibilních materiálů.
  • Depozice a studium nových dopovaných bioinertů, bioaktivních a ferroelektrických biomateriálů pomocí hybridní laserové technologie.