Mechanická regulace funkce mitochondrií a glykolýza v buňkách rakoviny jater

Anotace

Tuhost buněčného mikroprostředí představuje zásadní mechanickou modulaci buněčné funkce a chování, prostřednictvím remodelace cytoskeletu a kontraktility aktomyosinu. Je známo, že tyto procesy jsou energeticky závislé. Doposud však nebylo objasněno, jak buňky přizpůsobují svou metabolickou aktivitu proměnlivé tuhosti mikroprostředí. Pokud jde o jaterní rakovinné buňky, v současné literatuře chybí znalosti o tom, jak tuhost mikroprostředí moduluje klíčové funkce mitochondrií a zda se podílí na regulaci glykolýzy. Naším cílem je tedy získat hlubší znalosti o molekulárních biofyzikálních mechanismech modulace aktivity mitochondrií a glykolýzy vyvolané mechanickými silami generovanými buněčným mikroprostředím v buněčných liniích rakoviny jater. Studium toho, jak buněčné mikroprostředí ovlivňuje funkčnost rakovinných buněk, poskytne působivý náhled na mechanismy vedoucí k progresi rakoviny