Mgr. Oleg Lunov, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
266 05 2875, 266 05 2614
E-mail
lunov [at] fzu.cz
Lokalita
SOLID21
Místnost
1.01
0.10
Souhrn

Tato laboratoř vznikla na konci roku 2016: 
https://www.fzu.cz/novinky/nova-biofyzikalni-laborator-ve-fyzikalnim-ustavu-av-cr

Naším cílem je vytvořit jedinečnou interdisciplinární biofyzikální platformu pro komplexní výzkum a spolupráci napříč obory: fyzikou, chemií, biologií a medicínou, která bude zároveň vynikajícím výzkumným střediskem pro vzdělávání studentů.

Výzkum laboratoře je zaměřen na vlivy materiálů, struktur, rozhraní, částic a fyzikálních polí na biologické systémy a vývoj nových biotechnologických konceptů.

Rostoucí počet studií uvádí, že vnější fyzikální podněty (např. mechanické síly, elektromagnetická pole, nanomateriály atd.) mohou mít dopad na širokou škálu chování a funkcí buněk. Chybí však studie, které by prokázaly přísná biochemická zkoumání problémů bioefektů s fyzikálními podněty.

21BIOLAB
Popis
BIOLAB


Konečným cílem naší laboratoře je získat přehled o tom, jak fyzikální faktory ovlivňují procesy, které řídí chování a funkčnost buněk.

21BIOLAB
Popis
BIOLAB