Povlaky pro antibakteriální a samočistící povrchy

Text

Povrchy vykazující fotokatalytické (chemické reakce za přítomnosti světla) chování lze s úspěchem použít jako samočistící a dezinfikující povrchy, zároveň naše metody přípravy povlaků umožňují snížit teplotu podložky při přípravě krystalických vrstev, což umožňuje pokrytí podložek citlivějších na teplotu. Podařilo se nám kombinovat technologii pulsní laserové depozice spolu s radiofrekvenčním výbojem a tím dosáhnout pokrytí oxidem titaničitým a oxidem vanadičným na polymerní a nanovlákenné substráty pro fotokatalytické aplikace.

Další možností pro antibakteriální účinek povlaků je přidání střibra, například do vrstev diamantu podobného uhlíku (DLC – diamond-like carbon) – více naleznete v „Tvrdé povlaky na bázi uhlíku pro biomedicínské aplikace“. 

 

 

Na tématu se podílejí