Souhrn

Práce je zaměřena na syntézu epitaxních perovskitových oxidových filmů a základní výzkum pro pochopení jejich růstu a vlastností. Jedná se o dlouhodobě perspektivní téma pro vývoj inovativních aplikací. Cílem výzkumu je inženýrství epitaxních heterostruktur perovskitových oxidů k vytvoření významných a bezprecedentních ferroických a elektronických odezev na externí elektromagnetické stimulace a pnutí.

Text

Klíčové současné směry zahrnují: (1) bezkonkurenční elastooptické, elektrooptické a fotorefraktivní vlastnosti ve ferroelektrických filmech; (2) silná elektromechanická aktivita za použití ferroelektrických filmů; (3) fenomenální transport náboje používající přechod kov-izolátor ve ferroelektrických a nikelátových filmech; (4) řízení ferroelektrických domén pro ukládání a přeměnu energie.

Při našem výzkumu využíváme nejmodernější syntézní, charakterizační a modelovací techniky, které jsou v naší skupině k dispozici a ve spolupráci se skupinami J. Lančoka, Z. Hubičky, M. Klementové.