Průlom ve vývoji jaterních organoidů umožní efektivnější testování léčiv – i za přispění vědců z Fyzikálního ústavu

Anotace

Mezinárodní konsorcium vědců PRO-EURO-DILI Network zkoumající lékové poškození jater, do nějž jsou zapojeni i vědci z Laboratoře biofyziky Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR, představilo revoluční pokrok ve vývoji jaterních organoidů. Výsledky výzkumu zveřejnil prestižní vědecký časopis Experimental and Molecular Medicine z rodiny Nature. 

Olomoucká zrcadla slouží k pozorování kosmického záření po celém světě

Anotace

Zrcadla ze Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu (SLO) jsou klíčovou součástí několika detektorů kosmického záření rozmístěných po celém světě. Petr Schovánek stál u samotného začátku řady významných mezinárodních projektů v této oblasti a nadále hledá cesty, jak zrcadlové systémy vylepšit, zjednodušit a zlevnit jejich výrobu při zachování parametrů. 

NCK MATCA získalo nejvyšší hodnocení panelu TA ČR

Anotace

Projekt NCK MATCA (Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace) spolufinancovaný se státní podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci Programu Národní Centra Kompetence, získal od panelu TA ČR nejvyšší možné hodnocení první fáze své existence.

Biosenzory jako nástroj veřejného zdraví – výzkum týmu vědkyň a vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR publikoval prestižní Journal of Travel Medicine

Anotace

Vědkyně a vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR zveřejnili výsledky rozsáhlého výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Jejich cílem bylo mapování výskytu viru SARS-CoV-2 v prostředcích pražské hromadné dopravy během pandemie onemocnění COVID-19. Tým z Laboratoře funkčních biorozhraní pod vedením Hany Lísalové vyvinul pro testování speciální biosenzory, jejichž využití přineslo nové poznatky v boji proti infekčním chorobám.  Výzkum byl nedávno zveřejněn v prestižním vědeckém časopise Journal of Travel Medicine.

Brain4Industry podporuje české firmy v implementaci technologií a vědeckých znalostí

Anotace

Úspora materiálu a provozních nákladů, méně odpadu, přidaná hodnota výrobků, ekologičtější provoz. Pozitivní výsledky, kterých dosáhly české výrobní firmy díky spolupráci s konsorciem Brain4Industry (B4I), jehož hlavním koordinátorem je Fyzikální ústav AV ČR, se staly hlavním obsahem konference Společná cesta k digitalizaci českých výrobců, kterou ve středu 1. března uspořádalo B4I v partnerství s Českou manažerskou asociací.

Propojení vědy a byznysu v rámci programu TAČR Théta přineslo pokrok v oblasti tepelné výměny

Anotace

Vědcům z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., se ve spolupráci se společnostmi BENEŠ a LÁT a.s. a CARDAM s.r.o. podařilo vyvinout komplexní systém pro chlazení složitých forem vyrobených pomocí 3D tisku. Výsledky projektu využívají nejnovějších poznatků z oblasti povlakovacích technologií a významného pokroku aditivní výroby. 

Einstein se mýlil a v Olomouci tak dnes zkoumají fotonová dvojčata

Anotace

Ondřej Haderka vede desátým rokem olomouckou Společnou laboratoř optiky (SLO) – pracoviště, které provozuje Sekce optiky Fyzikálního ústavu společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého. Místo, kde vznikají ohromná zrcadla pro vesmírné observatoře a zabývají se astrofyzikou, ale kde se vede i výzkum v oblasti kvantové optiky a laserů.