Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Detektory ionizujícího záření v životním prostředí (ENVIDET) běžící TAČR » TREND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2026
Fonony v Si nanočásticich běžící GAČR » Standardní RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. 2023 2025
Intermitence ve fotoluminiscenci nanokrystalů: objasnění dynamiky nosičů na dlouhé časové škále pomocí ultrarychlých procesů. běžící GAČR » Standardní RNDr. Pavel Galář, Ph.D. 2023 2025
Návrh molekulárních obvodů ze simulací a strojového učení běžící GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2023 2025
Pokročilé nanokompozity pro distribuované senzory škodlivého záření běžící GAČR » Standardní Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. 2023 2025
Posouvání hranic složitosti při řešení krystalových struktur pomocí kombinace XRPD a ssNMR běžící GAČR » Standardní Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. 2023 2025
Řízení spinových qubitů v kvantových paraelektrikách pomocí elektrického pole běžící GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2023 2025
Scintilační multimodální materiály a kvantové heterostruktury. běžící GAČR » Standardní doc. RNDr. Eva Mihóková, CSc. 2023 2023
Teorie magnetických systémů v elektrických a elektromagnetických polích (TEMASEF) běžící GAČR » Standardní RNDr. Ondřej Šipr, CSc. 2023 2025
Vliv povrchových úprav druhotných surovin na bázi křemíku na jejich působení v cementových kompozitech běžící GAČR » Standardní Mgr. Oleg Babčenko, Ph.D. 2023 2025
Vývoj pokročilých rozhraní elektroda-elektrolyt pro vysokonapěťové vodné baterie nové generace (EL-EL4AB) běžící GAČR » Standardní Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2023 2025
Efekt spinové selektivity indukované chiralitou (CISS) v jednotlivých spirálových molekulách a jejich strukturách běžící GAČR » Standardní Mgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D. 2022 2024