Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
1D molekulární řetízky na površích běžící GAČR » EXPRO doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2020 2024
Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie běžící TAČR » GAMA 2 doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů běžící GAČR » Standardní Mgr. Petr Brázda, Ph.D. 2020 2022
Kodopování jako nástroj k potlačení příměsových a intrinsických center záchytu náboje v scintilátorech na bázi oxidů běžící GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2020 2022
Krystalografie a mineralogie produktů zvětrávání uraninitu v nanoměřítku běžící GAČR » Standardní Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. 2020 2022
Luminiscence a vibrace molekulárních obvodů běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2020 2022
Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-Sn běžící GAČR » Standardní RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D. 2020 2022
Multikomponentní monokrystalické materiály pro laserové aplikace běžící TAČR » TREND Ing. Jan Pejchal, Ph.D. 2020 2023
Nanokompozitní scintilátory na bázi oxidu hafnia pro rychlé časování běžící EU-Horizon2020 » MSCA-IF doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Nanoscintilátory na bázi ultrarychlých luminiscenčních struktur tvořených násobnými kvantovými jamami a komposity běžící GAČR » Juniorský Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. 2020 2022
Nízkodimenzionální scintilační struktury pro biomedicínské aplikace běžící GAČR » Standardní doc. RNDr. Eva Mihóková, CSc. 2020 2022
Nové kvantově nanofotonické platformy na diamantu běžící AVČR » Lumina quaeruntur RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D. 2020 2024