Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Spinově polarizované nanostruktury oxidu zinečnatého (SPZNOZ) běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2024 2026
Vývoj chirální vibrační spektroskopie pro systémy v tuhém stavu (ss-CVS) běžící GAČR » Standardní Ing. Eliška Zmeškalová, Ph.D. 2024 2026
Vývoj otevřené struktury v základním stavu konjugovaných uhlovodíků (piMagPAH) běžící GAČR » POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP-OUTGOING Mgr. Adam Matěj, Ph.D. 2024 2027
Altermagnetizmus and spintronika bez magnetizace and relativity (ALTERMAG) běžící EU-Horizon Europe » ERC-ADG prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. 2023 2028
Detektory ionizujícího záření v životním prostředí (ENVIDET) běžící TAČR » TREND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2026
Fononová recyklace v polovodičových kvantových tečkách běžící GAČR » Standardní RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. 2023 2025
Hybridní nanokompozitní scintilátory pro průlomová řešení radiační detekce ve výzkumu neutrin (UNICORN) běžící EU-Horizon Europe » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2027
Intermitence ve fotoluminiscenci nanokrystalů: objasnění dynamiky nosičů na dlouhé časové škále pomocí ultrarychlých procesů. běžící GAČR » Standardní RNDr. Pavel Galář, Ph.D. 2023 2025
Návrh molekulárních obvodů ze simulací a strojového učení běžící GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2023 2025
Physics for Future (P4F) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-COFUND prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2023 2028
Pokročilé nanokompozity pro distribuované senzory škodlivého záření běžící GAČR » Standardní Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. 2023 2025
Posouvání hranic složitosti při řešení krystalových struktur pomocí kombinace XRPD a ssNMR běžící GAČR » Standardní Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. 2023 2025