Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Efekt spinové selektivity indukované chiralitou (CISS) v jednotlivých spirálových molekulách a jejich strukturách běžící GAČR » Standardní Mgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D. 2022 2024
Evropská pilotní linka pro zadně kontaktované křemíkové články s implementovaným konceptem prumyslu 4,0 (PILATUS) běžící EU-Horizon Europe » Climate, Energy and Mobility RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. 2022 2024
Kterak nahraditi spin-orbit nekolinearním uspořádáním momentů magnetických běžící GAČR » Standardní Dr. Karel Výborný 2022 2024
Magnetismus a termo-magnetické jevy v nitridech železa běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency RNDr. Karel Knížek, Dr. 2022 2025
Ovládání a detekce magnetických stavů pomocí kolineárních antiferomagnetu se spinovým štěpením (SPLITMAN) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. 2022 2025
Přímé zobrazování koherentně delokalizovaných excitonů v molekulárních agregátech běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2022 2024
Vakance atomů kovů, jejich klastry a komplexy v nitridových polovodičích (VACCINES) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Ing. Alice Hospodková, Ph.D. 2022 2024
Vrstevnaté polovodiče Bi2O2Se dopované přechodnými kovy: korelace transportních, magnetických a termoelektrických vlastností běžící GAČR » Standardní RNDr. Karel Knížek, Dr. 2022 2024
Využití tepelné energie v antiferomagnetických součástkách běžící AVČR » Lumina quaeruntur Mgr. Helena Reichlová, Ph.D. 2022 2026
Elektronová nanokrystalografie (NanED) běžící EU-Horizon2020 » MSCA-ITN Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2025
Fyzika dvoudimenzionálních van der Waalsovských halidů běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Míšek, Ph.D. 2021 2023
Integrace procesů a modulů pro 2nm technologii splňující požadavky na výkon a cenu (ID2PPAC) běžící EU-Horizon2020 » Ostatní prof. Ing. Martin Nikl, CSc. 2021 2023