doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc.

Funkce zaměstnance
Vedoucí oddělení
Telefon
220 318 437, 220 318 441
E-mail
kromka [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 35/4
A 12
A 18
A 19

Ing. Tereza Poláková

Funkce zaměstnance
Sekretářka
Telefon
220 318 495
E-mail
polakova [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 35/3
Souhrn

Vědecké zaměření oddělení vychází z odborného profilu čtyř výzkumných skupin a jejich vzájemné spolupráci s cílem studia přípravy a porozumění fyzikálně-chemických vlastností připravených materiálů na bázi uhlíku, dominantně diamantu, a jevů na jejich rozhraní. Významná pozornost je věnována rozvoji analytických technik zejména optické a rastrovací mikroskopie.

Naším dlouhodobým cílem je propojení uceleného pohledu projevů hmoty, zejména v průběhu plasmo-chemických procesů a interakcí na rozhraní povrchů, v kontextu studovaných jevů a teoretických modelů.