Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Syntéza nanočástic oxidů přechodných kovů, jejich plazmové zpracování a studium fotoelektrických a fotokatalytických vlastností AVČR » Mobility Plus projekty Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2021 2022
Kodopování jako nástroj k potlačení příměsových a intrinsických center záchytu náboje v scintilátorech na bázi oxidů GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2020 2023
Nanoscintilátory na bázi ultrarychlých luminiscenčních struktur tvořených násobnými kvantovými jamami a komposity GAČR » Juniorský Mgr. Maksym Buryj, Ph.D. 2020 2023
Přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanostruktur oxidů kovů GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2019 2021
Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů (Proxima) GAČR » Standardní doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D. 2018 2020
Lokální struktura a procesy zachycování nábojů v nových scintilačních materiálech s uzpůsobeným složením (ScintMat) GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2017 2019
Studium optoelektronických procesů v hybridních systémech pro solární články třetí generace MŠMT » INTER-COST Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2017 2019
Nanostrukturované hybridní organicko-anorganické solární články (NANOCELL) AVČR » Ostatní Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2016 2018
Optické, elektrické a magnetické vlastnosti ZnO nanostruktur GAČR » Mezinárodní bilaterální Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2016 2018
Elektronické a optické vlastnosti hybridních nanostruktur (HINT-OPTOEL) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2014 2016
Příprava a vlastnosti nanokrystalického diamantu pro fotonické aplikace GAČR » Standardní Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2014 2016
Magnetické, feroelektrické a relaxační vlastnosti, a jejich souvislost v relaxorových multiferoikách perovskitového typu (Magnetoelectric) GAČR » Standardní Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2013 2016