Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů

Solární články

Výzkum na bázi elektronové paramagnetické resonance