Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů

Text

Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů je součásti Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., pod vedením Dr. Maksyma Buryiho, se zaměřuje na syntézu a charakterizaci různých optických oxidových a halogenidových nanomateriálových systémů s velkým aplikačním potenciálem. Jsou to ultrarychlé scintilátory, světelné diody, fotokatalyzátory a fotovoltaická zařízení. Kromě toho se v hledáčku skupinových zájmů objevují i ​​objemové optické a feroelektrické nebo magnetické materiály syntetizované ve tvaru organických nebo anorganických krystalových či amorfních formách. Členové skupiny jsou zruční ve výšeuvedené charakterizaci materiálů fotoluminiscenční, fotodeflekční spektroskopií, skenovací elektronovou mikroskopií, elektronovou paramagnetickou rezonancí a souvisejícími technikami, jakož i nukleární magnetickou rezonancí, jak potvrzují související publikace. Zvláštní důraz je kladen na stanovení optických a (para)magnetických vlastností nových materiálů. Ty zahrnují:

  • (i) charakterizaci emisních center (vnitřních nebo vnějších, např. dopantů), jejich nábojového stavu a lokalizaci v mřížce či amorfní substanci;
  • (ii) zkoumání defektních stavů (tepelně stabilních a nestabilních, např. nábojových záchytných center) a jejich vlivu na luminiscenci, scintilační vlastnosti a vodivostní schopnosti;
  • (iii) studie účinků tepelného a plazmového zpracování na výše uvedené materiály;
  • (iv) zkoumání fázových přechodů.

Vše dohromady vytváří pevný základ pro efektivní syntézu nových materiálů s požadovanými vlastnostmi. Skupina má širokou spolupráci s domácími i zahraničními vědeckými a vzdělávacími institucemi i průmyslem (České Vysoké Učení Technické, Univerzita Karlova v Praze, Šanghajský Keramický Ústav Čínské Akademie Věd, Univerzita Milano-Bicocca v Itálii, Centrum Pro Výzkum Scintilačních Materiálů, Tennesseeská Univerzita, Knoxville, USA, NUVIA, průmyslová společnost zaměřená na výrobu scintilátorů, Česká republika, Společnost Seaborough zaměřená na nanoscintilátory, Nizozemsko apod.).