Ing. Petr Jiříček, CSc.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
220 318 438, 220 318 522
E-mail
jiricek [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
F 103
F 93
Text

V rámci tohoto tématu se pracovníci skupiny zabývají studiem povrchových vlastností širokého spektra látek metodami fotoelektronových spektroskopií. K tomuto účelu jsou k dispozici dva fotoelektronové spektrometry – ADES 400 (VG Scientific, UK) a AXIS Supra (Kratos Analytical, UK). Spektrometr ADES 400, zakoupený v roce 1980, se používá především ke studování povrchů monokrystalů. Měření spekter pomocí fotoelektronového spektrometru AXIS Supra je z velké části automatické. Mimořádná citlivost, velmi dobré energetické rozlišení a vybavení kompenzátorem povrchového náboje dovoluje získat kvalitní fotoelektronová spektra všech vzorků, které jsou kompatibilní s podmínkami vysokého vakua.

Skupina se zabývá následujícímí výzkumnými tématy: