Text

V rámci tohoto tématu se pracovníci skupiny zabývají studiem povrchových vlastností širokého spektra látek metodami fotoelektronových spektroskopií. K tomuto účelu jsou k dispozici dva fotoelektronové spektrometry – ADES 400 (VG Scientific, UK) a AXIS Supra (Kratos Analytical, UK). Spektrometr ADES 400, zakoupený v roce 1980, se používá především ke studování povrchů monokrystalů. Měření spekter pomocí fotoelektronového spektrometru AXIS Supra je z velké části automatické. Mimořádná citlivost, velmi dobré energetické rozlišení a vybavení kompenzátorem povrchového náboje dovoluje získat kvalitní fotoelektronová spektra všech vzorků, které jsou kompatibilní s podmínkami vysokého vakua.

Skupina se zabývá následujícímí výzkumnými tématy: