Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy

Text

Skupina se zaměřuje na vyhledávání a přípravu materiálů - krystalů, nanostruktur a skel - vysoké kvality a čistoty se zajímavými optickými vlastnostmi, s perspektivou jejich použití jako lasery v blízké infračervené oblasti a jako takzvané scintilátory, které nacházejí využití v detektorech neutronů, gama a rentgenového záření v průmyslových, lékařských, bezpečnostních a jiných aplikacích.

Dále se skupina zabývá přípravou modelových krystalických systémů pro studium mechanismu luminiscence či scintilace. Fyzikálně-chemické vlastnosti připravovaných materiálů jsou studovány pomocí různých metod termické analýzy.

Skupina se zabývá následujícímí výzkumnými tématy:

1. Příprava krystalů komplexních oxidů

2. Příprava krystalů halogenidů

3. Příprava fosfátových skel