Skupina optické spektroskopie tenkých vrstev

Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
220 318 540, 220 318 496, 220 318 486
E-mail
remes [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
D 303
D 301
A 16
Text

Skupina se věnuje zkoumání tenkovrstvých materiálů pro fotovoltaické články pomocí měření absorpční hrany metodou fototermální deflekční spektroskopie (PDS), měřením fotoproudu a luminiscence. Především měření fotoproudu má silnou tradici díky metodě FTPS (Fourier-Transform Photocurrent Spectroscopy) vyvinuté na tomto pracovišti. Získanou informací je strmost absorpční hrany (viz Obr. A) a absorpce v zakázaném pásu (viz Obr. B), která dává informaci o uspořádání polovodiče a o koncentraci hlubokých pastí. V současné době se předmětem zájmu staly hybridní organicko-anorganické perovskity typu CH3NH3PbI3, ZnO nebo diamant. Skupina se zabývá i přípravou těchto nanostruktur a patentovala solární článek s nanostrukturovanou ZnO elektrodou (viz Obr. C).

Dept27_SKHRFig1.png
Popis

A) Historicky první určení strmosti absorpční hrany CH3NH3PbI3, B) defektní stavy materiálu CH3NH3PbI3 v důsledku osvětlení, pozorované metodou FTPS pod absorpční hranou a vliv na účinnost, C) ZnO nanosloupky vypěstované hydrotermálním růstem.

Skupina se zabývá následujícímí výzkumnými tématy: