Laboratoř syntézy a měření fotovoltaických nanomateriálů