Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Evropská pilotní linka pro zadně kontaktované křemíkové články s implementovaným konceptem prumyslu 4,0 (PILATUS) běžící EU-Horizon Europe » Climate, Energy and Mobility RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. 2022 2024
Perovskitové vrstvy s vylepšenou pasivací a strukturou běžící MŠMT » INTER-ACTION RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. 2022 2025
Kvantově-rozměrové a borem dopované nanodiamanty syntetizované HPHT procesem z molekulárních prekurzorů běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. 2021 2023
Pružný nanokřemík pro pokročilé Li ion baterie (ElNaSi) běžící GAČR » Standardní RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2021 2023
Nové kvantově nanofotonické platformy na diamantu běžící AVČR » Lumina quaeruntur RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D. 2020 2024
Opto-elektronické procesy ve fotovoltaických strukturách v kontaktu s nanodiamanty (SONDIAM) běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 2020 2022
Výzkumná infrastruktura CzechNanoLab (CzechNanoLab Infra) běžící MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2020 2022
Směrem k funkčním a bezporuchovým 3D grafenovým strukturám GAČR » Standardní Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2019 2021
Stimulovaná emise a konkurenční procesy v optických centrech diamantu (StE-Diam) GAČR » Standardní RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D. 2019 2021
Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principů GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2019 2021
Cesta k diamantům s kvantovými rozměry GAČR » Juniorský Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. 2018 2020
Fyzika pevných látek pro 21. století (SOLID21) běžící ESIF » OP VVV RNDr. Michael Prouza, Ph.D. 2018 2023