Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Nové kvantově nanofotonické platformy na diamantu běžící AVČR » Lumina quaeruntur RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D. 2020 2024
Opto-elektronické procesy ve fotovoltaických strukturách v kontaktu s nanodiamanty běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 2020 2022
Směrem k funkčním a bezporuchovým 3D grafenovým strukturám běžící GAČR » Standardní Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2019 2021
Stimulovaná emise a konkurenční procesy v optických centrech diamantu běžící GAČR » Standardní RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D. 2019 2021
Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principů běžící GAČR » Standardní Dr. Héctor Vázquez 2019 2021
Cesta k diamantům s kvantovými rozměry běžící GAČR » Juniorský Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. 2018 2020
Fyzika pevných látek pro 21. století běžící ESIF » OP VVV Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2018 2023
Nové nanostrukturní materiály a metody přípravy elektrod na bázi uhlíku dopovaného borem běžící TAČR » EPSILON Ing. Tomáš Mates, Ph.D. 2018 2020
Od jednotlivých křemíkových nanokrystalů k opticky a elektricky účinným multivrstvám běžící GAČR » Standardní RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. 2018 2020
Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace běžící ESIF » OP VVV RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2018 2022
Boranové klastry pro nanostrukturovaná rozhraní materiálů v elektronických aplikací TAČR » EPSILON RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2017 2019
Design elektrických p-n přechodů a přechodů kov-polovodič pomocí samouspořádaných monovrstev orientovaných dipolů GAČR » Juniorský Mgr. Alexej Vetuško, Ph.D. 2017 2019