Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Fononová recyklace v polovodičových kvantových tečkách běžící GAČR » Standardní RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. 2023 2025
Intermitence ve fotoluminiscenci nanokrystalů: objasnění dynamiky nosičů na dlouhé časové škále pomocí ultrarychlých procesů. běžící GAČR » Standardní RNDr. Pavel Galář, Ph.D. 2023 2025
Vývoj pokročilých rozhraní elektroda-elektrolyt pro vysokonapěťové vodné baterie nové generace (EL-EL4AB) běžící GAČR » Standardní Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2023 2025
Evropská pilotní linka pro zadně kontaktované křemíkové články s implementovaným konceptem průmyslu 4.0 (PILATUS) běžící EU-Horizon Europe » Climate, Energy and Mobility RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. 2022 2025
Perovskitové vrstvy s vylepšenou pasivací a strukturou běžící MŠMT » INTER-ACTION RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. 2022 2025
Kvantově-rozměrové a borem dopované nanodiamanty syntetizované HPHT procesem z molekulárních prekurzorů běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. 2021 2023
Pružný nanokřemík pro pokročilé Li ion baterie (ElNaSi) běžící GAČR » Standardní RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2021 2023
Nové kvantově nanofotonické platformy na diamantu běžící AVČR » Lumina quaeruntur RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D. 2020 2024
Opto-elektronické procesy ve fotovoltaických strukturách v kontaktu s nanodiamanty (SONDIAM) GAČR » Mezinárodní bilaterální RNDr. Jan Čermák, Ph.D. 2020 2022
Výzkumná infrastruktura CzechNanoLab (CzechNanoLab Infra) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur RNDr. Antonín Fejfar, CSc. 2020 2022
Směrem k funkčním a bezporuchovým 3D grafenovým strukturám GAČR » Standardní Ing. Jiří Červenka, Ph.D. 2019 2021
Stimulovaná emise a konkurenční procesy v optických centrech diamantu (StE-Diam) GAČR » Standardní RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D. 2019 2021