Světelná emise trionu v křemíkových nanokrystalech s přímým zakázaným pásem potvrzená pomocí nízkoteplotní spektroskopie jednotlivých nanokrystalů

Text

Experimentálně i teoreticky jsme prokázali, že u křemíkových nanokrystalů lze pomocí tahové deformace krystalického jádra způsobené vhodnou povrchovou pasivační vrstvou dosáhnout přímého zakázaného pásu. Následně jsme tento nový materiál zkoumali pomocí fotoluminiscenční spektroskopie jednotlivých nanokrystalů, a to v širokém rozmezí teplot (9–300 K). Ukázalo se, že výsledná spektra jsou značně variabilní.

Křemíkové nanokrystaly s přímým zakázaným pásem pokryté metylovými skupinami –CH3: Schéma vzniku trionové emisní čáry zářivou rekombinací elektronu s jednou ze dvou děr obsazujících hladinu v blízkosti vrcholku valenčního pásu (levý panel), část rekombinační energie je předána druhé díře. Schéma vzniku fononových replik každé čáry předáním části energie elektron–děrového páru kmitům krystalové mřížky nanokrystalu (prostřední panel) a experimentálně získané spektrum (pravý panel).