Souhrn

Činnost skupiny

Skupina tenkých vrstev pro fotovoltaiku je zaměřena na depozice a charakterizaci tenkých polovodičových vrstev a selektivních kontaktů používaných pro fotovoltaické účely. Naším cílem je prozkoumat alternativní koncepty a současně studovat nejmodernější materiály a jejich vlastnosti s vysokým prostorovým rozlišením.
V současnosti je hlavní pozornost této skupiny zaměřena na čtyři témata:

  1. Tenké křemíkové vrstvy používané k pasivaci povrchu krystalického křemíku a jako selektivní kontaktní vrstvy v heterostrukturních solárních článcích, zejména v rámci projektu EU Horizont 2020 NextBase
  2. Mělká dopace (<10 nm) povrchu křemíku laserovou ablací nebo Schottkyho bariérou pomocí monovrstev karboránových molekul.
  3. Halidové perovskity pro fotovoltaické a optoelektronické aplikace
Uspořádání Laboratoře Ramanovy spektroskopie se dvěma spektrometry Renishaw inVia Reflex s možností měření v rukavicovém boxu s dusíkovou atmosférou.
Popis
Uspořádání Laboratoře Ramanovy spektroskopie se dvěma spektrometry Renishaw inVia Reflex s možností měření v rukavicovém boxu s dusíkovou atmosférou.