Souhrn

Činnost laboratoře

Dlouhodobým záměrem Laboratoře Ramanovy spektroskpie je charakterizace struktury a kvality materiálů používaných v optoelektronice a fotovoltaice. Svou činností je zaměřena zejména na studium vlastností křemíkových nanostruktur a nanokrystalických tenkých vrstev. V posledních letech se soustředíme také na hybridních organo-kovové perovskity, které svými vlastnostmi a jednoduchou přípravou přitahují pozornost nejen vědeckých pracovníků, ale i řady firem na celém světě. Dále jsou ve spolupráci s ostatními skupinami v rámci Fyzikálního ústavu přístroje laboratoře využity např. pro výzkum vlastností nanokrystalických diamantů nebo grafenu. Ke studiu těchto materiálů je k dispozici kombinace Ramanovy mikrospektroskopie, fotoluminiscenční spektroskopie (Renishaw inVia Reflex) a mikroskopie atomárních sil (NT-MDT NTEGRA SPECTRA AFM).

Uspořádání Laboratoře Ramanovy spektroskopie se dvěma spektrometry Renishaw inVia Reflex s možností měření v rukavicovém boxu s dusíkovou atmosférou.
Popis
Uspořádání Laboratoře Ramanovy spektroskopie se dvěma spektrometry Renishaw inVia Reflex s možností měření v rukavicovém boxu s dusíkovou atmosférou.
Text

Přestavba laboratoře Ramanovy spektroskopie.

Expertíza

  • Ramanova spektroskopie – RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.  - Fyzika pevných látek a magnetismus (BM)
  • Fotoodezva tenkých polovodivých vrstev na lokální škále (AFM) – RNDr. Martin Ledinský, Ph.D.  - Fyzika pevných látek a magnetismus (BM)

Studenti

PhD studenti:
Ing. Aleš Vlk – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze,
školitel RNDr. Martin Ledinský, PhD.

Ostatní studenti:
Roman Dvořák – České Vysoké Učení Technické

Minulí studenti:
Ing. Tereza Schönfeldová – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, 2018
Ing. Kristína Ganzerová – Technická univerzita v Libereci, 2016
Ing. Robin Schilhart – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, 2013