Fotoodezva tenkých polovodivých vrstev na lokální škále (AFM)

Ramanova spektroskopie