Aparatura pro měření fotoluminescence a Ramanovy spektroskopie NTEGRA SPECTRA

Image
19_Raman_AFM.jpeg
Perex

Díky propojení tohoto přístroje s Ramanovým spektrometrem je možné porovnávat mapy signálu Ramanova rozptylu, fotoluminiscence a AFM vše z jednoho místa na studovaném vzorku. Využitím hrotem zesílené Ramanovy spektroskopie (TERS) je možné tato spektra získávat s nanometrovým rozlišením.

Text
Schematický nákres uspořádání aparatury pro měření fotoluminiscence a Ramanovy spektroskopie ve Fyzikálním ústavu AV ČR, vvi
Popis
Schematický nákres uspořádání aparatury pro měření fotoluminiscence a Ramanovy spektroskopie ve Fyzikálním ústavu AV ČR, vvi: 1a / 1b-Renishaw REFLEX mikrospektroskop s konfokálním Ramanovým mikroskopem inVia 2a / 2b, 3-rukavicový box, 4,5-velká a malá přechodová komora , 6-Ntegra NT-MDT AFM, 7-motorizovaná zrcátka, 8-lasery. Detail zobrazuje cestu excitačního svazku a měřeného signálu skrz 1b a 2b. 9 je plazmový filtr, 10 pásmový filtr, 11 objektiv, 12 vzorek, 13 spektrometr a 14 CCD detektor.