Spinové přechody a nízkoteplotní magnetické stavy yttriem obohaceného Pr0.7Ca0.3CoO3

Text

Studie strukturních a magnetických vlastnosti dvou kobaltitů s formální populací 0,3 Co4+ iontu na jednotku, (Pr1−yYy)0.7Ca0.3CoO3 (y=0 a 0.15) za velmi nízkých teplot byly prováděny pomocí neutronové difrakce s vysokým rozlišením, SQUID magnetometrie a měření tepelné kapacity. Na základě tohoto komplexního experimentálního studia kombinovaného s výpočty z prvních principů jsme určili charakter spinových stavů iontů kobaltu a objasnili roli vzácných zemin při fázových přeměnách v kobaltitech s sperovskitovou strukturou (viz obrázek).

 

10.png
Popis
Anomální příspěvek specifického tepla dokumentující posun valence praseodymu pod teplotou fázového přechodu kov-izolátor.