Vysokofrekvenční dynamika supravodivých vírů

Anotace

Cílem projektu je studium vysokofrekvenční dynamiky supravodivých vírů měřením transmise dalekého infračerveného záření tenkými vrstvami supravodičů vystavenými působení vnějšího magnetického pole. Naše stávající experimentální zařízení bude rozšířeno o možnost měření fáze na principu Mach-Zehnderova interferometru. Ze získaných dat pak bude možné určit komplexní vodivost v oboru terahertzových kmitočtů. Srovnání získaných dat s různými teoretickými předpověďmi umožní testovat jejich platnost a lépe pochopit mechanismus pohybu vírů. To je nezbytný předpoklad pro rozvoj nových technologií, které vyžadují možnost pohyb vírů ovlivňovat a řídit.