Oxidové termoelektrické materiály pro konverzi vysokoteplotního odpadního tepla (OXTEM)

Anotace

Cílem projektu je optimalizovat nové keramické materiály pro vysokoteplotní termoelektrický monočlánek. Jeho aplikační potenciál spočívá v konversi odpadního tepla v elektrickou energii. Zkoumané materiály budou vycházet z cenově dostupných keramik na bázi směsných oxidů kobaltu ( manganu) a zinku. Kromě optimalizace termoelektrických vlastností příslušných materiálů se při výzkumu zaměříme na funkcionalizaci tepelných a elektrických rozhraní s využitím nanomateriálů.