Elektrický transport a magnetismus v nových vrstevnatých kobaltátech se vzácnými zeminami

Anotace

Projekt je zaměřen na novou třídu interkalovaných systémů Ln(x)CoO2 (Ln=La,Y,vzácná zemina), připravených iontovou výměnou z kobaltátu sodíku. Jejich struktura je tvořena hexagonálními vrstvami CoO6 oktaedrů sdílejících hrany, jež se střídají podle osy c s vrstvami lanthanidových iontů. Variabilním obsazením vrstvy Ln3+ (x