Systém pro měření tepelné vodivosti metodou LFA

Image
LFA.jpg
Text

Přístroje Netzsch LFA 467 a LFA 467 HT využívají metodu Light Flash Analysis (LFA), kterou lze pomocí světelného záblesku nedestruktivně stanovit tepelnou difuzivitu, kapacitu a vodivost vzorků. Měření na vzorcích ve formě destiček o průměru 6–25 mm lze provádět v rozsahu teplot od 200 do 1400 K.