Systém pro měření fyzikálních vlastností PPMS

Image
PPMS
Text

PPMS 14 je univerzální přístroj nabízející možnost měřeních mnoha veličin standardně používaných pro charakterizaci materiálových vlasností (tepelná kapacita, tepelná a elektrická vodivost, magnetizace, magnetorezistence, Hall effect, a to v přítomnosti vysokého magnetického pole do 14T a velkém rozmezí teplot 2-400K, v případě CP a elektrotransportu až do teplot 0,4K pomocí 3He insertu.  Dále je možné použít sadu tlakových komor vyrobených na našem oddělemí, rozšiřující možnosti měření do podmínek vysokých tlaků až do 10 GPa.