Aparatura pro měření vysokoteplotních termoelektrických vlastností

Image
highT_thermoel_meas_cascade.jpg
Text

Tento systém vlastní výroby umožňuje měření elektrické rezistivity a Seebeckova koeficientu (tzv. termosíly) v teplotním rozsahu 300–1300 K. Měření jsou prováděna čtyřbodovou metodou na vzorku, obecně trámečku o typických rozměrech 2x2x8 mm^3, na který jsou přitlačeny čtyři elektrické a tepelné kontakty. Měření lze provádět v ochranné dusíkové atmosféře.

Aparature na vysokoteplotní měření termoelektrických vlastností
Popis
Měřící aparatura pro vysokoteplotní fyzikální charakterizaci termoelektrických vzorků.