Mgr. Martin Míšek, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
220 318 466
E-mail
misek [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 129
Text

Vybavení magnetické laboratoře umožňuje velmi citlivou charakterizaci magnetických, elektrických a transportních vlastností materiálů v širokém rozsahu vnějších podmínek – teplota (2-400K, v některých konfiguracích až 800K), vysoká magnetická pole (až 14T) a vysoké hydrostatické tlaky (až 10 GPa). Stěžejním přístrojem je SQUID-ový magnetometr (MPMS7, Quantum Design LtD.), který představuje v současné době nejcitlivější komerčně dostupný systém pro měření magnetické odezvy materiálů. Magnetická laboratoř úzce spolupracuje s Laboratoří studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek, kde společně vytváří řadu unikátních možností měření vlasností materiálů za kombinace extrémních teplot, tlaků, magnetických polí a např. ozářením měřeného vzorku laserem.

Laboratoře jsou primárně využívány oddělením Magnetik a Supravodičů k řadě aktuálních výzkumných témat (termoelektrika, magnetokalorika, magnetické nanočástice pro biomedicínské aplikace, více na stránkách jednotlivých skupin), členové magnetické laboratoře se zabývají zéjména neobvyklými jevy na hranici magnetického uspořádání (např. kvantově kritické chování), kde je plně využita excelentní citlivost dostupných aparatur. Vzhledem k širokému praktickému využití magnetismu v současných technologiích je však Magnetická laboratoř hojně využívána řadou oddělení Fyzikálního Ústavu a spolupracujících pracovišť, s velmi rozmanitou tématikou studovaných jevů a materiálů. Laboratoř je součástí MGML (https://mgml.eu/), projektu velkých výzkumných infrastruktur MŠMT, které poskytuje svým uživatelům širokou paletu technik přípravy materiálů a charakterizace jejich strukturních a fyzikálních vlastností.