Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek

RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí laboratoře
Telefon
220 318 620
E-mail
kastil [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
A 129/2
A 131
Souhrn

Tlak je jednou ze základních stavových veličin a jeho působení na vlastnosti materiálů poskytuje neocenitelné informace pro pochopení základních fyzikálních vztahů a podstaty chování studovaných materiálů. Působení tlaku lze zjednodušeně chápat jako přímé ovlivnění meziatomových vzdáleností a s tím související síly a charakteru interakcí určující vlastnosti pevných látek. Při působení tlaku nedochází ke změně čistoty vzorků a nemění se jejich chemické složení. Pozorované změny chování materiálů za tlaku tak dávají nezkreslené informace o vzájemném působení atomů a v magnetických pevných látkách také o síle magnetických výměnných interakcích. Získané informace jsou důležité zejména pro pochopení základních fyzikálních principů, ale mohou zároveň přispět k optimalizaci vlastností materiálů s praktickým využitím.

Text

 

Hlavním tématem výzkumu laboratoře jsou sloučeniny a slitiny kovových prvků, které vykazují magnetické chování a vzájemnou provázanost magnetické a krystalové struktury. Dále jsou studované materiály s neobvyklými vlastnostmi jako je nekonvenční supravodivost, nebo sloučeniny vzácných zemin vykazující těžko-fermionové chování.

Nedílnou součást programu laboratoře tvoří také vývoj instrumentace pro měření materiálových vlastností za extrémních podmínek.

 

Obrázek 1: Výrazný magneto-objemový efekt a potlačení hystereze ve sloučeninách (Ni,Co)2Mn(Ga,In).
Popis
Obrázek 1: Výrazný magneto-objemový efekt a potlačení hystereze ve sloučeninách (Ni,Co)2Mn(Ga,In).