Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy

Anotace

Projekt je orientovaný na využití netradičních magnetických nanočástic na bázi dopovaných fází epsilon-Fe2O3 a substituovaného magnetitu v biologickém a biomedicinském studiu. Hlavním cílem je zvýšení jejich kontrastu v MRI, internalizace částic v buňkách, a nalezení optimálních parametrů pro magnetické manipulace. Dopované fáze epsilon-Fe2-xMxO3 a Fe3-xMxO4 (M= Ga, Zn, Al, etc.) budou připraveny jako magnetická jádra různých velikostí a jejich distribucí, tvarů, přičemž jejich struktura a magnetické chování budou komplexně analyzovány. Magnetická jádra budou dále vhodně obalena (včetně fluorescenčního značení) či koloidně stabilizována pro podrobné biologické studium na buněčné úrovni. Bude sledován vliv magnetických vlastností a klastrování na kontrast v MRI a možnosti magnetické manipulace značených buněk. Cytotoxicita a internalizace částic do buněk budou sledovány s ohledem na velikost, tvar a povrchové vlastnosti. Optimalizované produkty se nakonec využijí v pokročilých in vivo studiích zaměřených na magnetický transport a MRI detekci.