Modifikace neélovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro magnetické zobrazovací metody

Anotace

Projekt je zaměřen na přípravu nanočástic s téměř monodispersními jádry, jež jsou při pracovní teplotě superparamagnetická. Jejich biologicky netečné obaly budou optimalizovány pro zobrazování magnetických částic (MPI). Obalené částice mohou být také použity jako kontrastní látka pro MRI. Z hlediska signálu MPI bude optimalizována Néelova a Brownovská relaxace připravovaných částic jednak pomocí změny jejich magnetických vlastností (magnetizace a anizotropie), jednak velikostí a tvarem jejich magnetických jader, tloušťkou a frikčními vlastnostmi jejich obalu. Magnetit různě dopovaný Zn je považován za vhodný materiál jader, zatímco anorganické obaly založené na silice, titanii a zlatě, případně monomolekulární obaly budou modifikovat Brownovské relaxace. Vyvíjené částice podstatně zvýší signál MPI, který bude studován unikátním zobrazovacím systémem. Detailní fyzikální studium věnované především strukturním a magnetickým vlastnostem dovolí porozumět jejich vzájemným vazbám a připravit vylepšené zobrazovací materiály.