Komplexní magnetické nanočástice s monodisperzními oxidovými jádry a stabilním organickým obalem pro biologický výzkum a biomedicinální aplikace

Anotace

Zamýšlený projekt je věnován přípravě a studiu komplexních magnetických nanočástic s přesně řízenými vlastnostmi, zvýšenou chemickou stabilitou a biokompatibilní organickou korónou, které jsou určené pro biologické a biomedicinální aplikace, zejména pro MRI a magneticky indukovanou hypertermii. Spolehlivé řízení magnetických vlastností bude zajištěno monodisperzními magnetickými jádry různých feritů a manganitu La1-xSrxMnO3 s laditelným složením a velikostí. Tato magnetická jádra, vykazující autoregulaci topného výkonu ve střídavém poli a mimořádně vysokou spin-spinovou relaxivitu, budou pokryty primární křemičitou vrstvou. Po vytvoření vysoce stabilního rozhraní se kovalentně naváží PEGylové řetězce za vzniku sekundární organické vrstvy. Současně se budou provádět rozsáhlé charakterizace a podrobná magnetická měření, přičemž výsledky se také budou srovnávat s polydisperzními vzorky. Relaxometrické studie a studie magnetického zahřívání monodispersních částic umožní vysvětlit mechanismus magnetického topení a lépe postihnout vysoké spin-spinové relaxivity.