Tlakové komory pro MPMS

Perex

Pístová tlaková komora pro SQUIDový magnetometr.
 

Text

Komora je určena pro experimenty v rozmezí tlaků do ~1.2GPa. Nabízí velký objem vzorku (~10mm3), který umožňuje velkou přesnost měření v tomto tlakovém oboru. Pro měření magnetizace pomocí SQUIDového magnetometru ve vyšších tlacích do ~10 GPa jsme zkonstruovali komoru s čelistmi z diamantů (diamond anvil cell). Optimalizací tvaru komory vzhledem k symetrii detekční soustavy magnetometru bylo výrazně potlačeno pozadí komory, což kompenzuje velmi malý objem vzorku v těchto typech komor (~10-3mm3). Obě tlakové cely jsou vyrobeny z nemagnetických slitin Cu-Be.

 

Pístová tlaková komora pro SQUIDový magnetometr
Popis

Pístová tlaková komora pro SQUIDový magnetometr