Tlakové komory pro kontaktní měření

Perex

Dvouplášťová CuBe/NiCrAl pístová tlaková komora pro experimenty v aparatuře PPMS (Quantum design). Dvouplášťová konstrukce dovoluje dosažení vyšších tlaků až do 3 GPa. Průchodka s 12-16 přívodními dráty umožňuje měření elektrického odporu, magnetorezistence a Hallova jevu (základní uspořádání), střídavé magnetické susceptibility (vlastní detekční soustava umístěná uvnitř komory) a tepelné kapacity (AC kalorimetrie) ve vysokých tlacích v teplotním rozsahu 2-400K a magnetických polích do 14T.

Diamantová komora (typ konstrukce “Merryll-Bassett”) pro experimenty v aparatuře PPMS, která umožňuje stejnou škálu experimentálních technik jako předchozí komora, v oboru tlaků do 10 GPa. Obě komory mohou být také použity v rozpouštěcím refrigerátoru ve Společné laboratoři magnetizmu a nízkých teplot FZÚ a MFF UK (www.mgml.eu) v širším rozsahu teplot až do 50mK.

Text

 

Tlakové komory pro kontaktní měření 
Popis

talk_komory_kontakt.jpg