Terahertzový plynový laser FIRL-100

Perex

Terahertzový plynový laser FIRL-100 poskytuje řadu lineárně polarizovaných čar s frekvencemi v intervalu od 0.25 do 7.5 THz a výkonem od 1 do 100 mW. Lineární polarizaci jakékoli laserové čáry můžeme změnit na eliptickou či kruhovou vložením speciálního optického zařízení, které jsme pro tento účel zkonstruovali. Paprsek je koncentrován parabolickým zrcátkem na vzorek umístěný v optickém kryostatu a po průchodu vzorkem je detekován na bolometru.

Text
Terahertzový plynový laser FIRL-100
Popis

Terahertzový plynový laser FIRL-100