Rentgenový práškový difraktometr Bruker D8 Advance

Text

Bruker D8 Advance je rentgenový (CuKα záření) práškový difraktometr s Bragg-Brentanovou geometrií pro fázovou a strukturní analýzu materiálů. Je vybaven pozičně citlivým detektorem LYNXEYE XE-T, který má energiové rozlišení lepší než 380 eV. Strukturní charakterizace při nízkých teplotách v rozsahu 12-300 K je dosažena pomocí kryostatu s uzavřeným cyklem Phenix. Aparatura  také umožňuje stanovit velikosti krystalitů (zrn) nanomateriálů (3-300 nm) a preferenční orientaci (texturu) pevných vzorků nebo tenkých filmů. 

 

X-ray Difraktometr Bruker D8 Advance
Popis

X-ray Difraktometr Bruker D8 Advance