Optický kryomagnetický systém Spectromag SM4000

Text

Optický kryomagnetický systém Spectromag SM4000 umožňuje pro danou laserovou čáru sledovat detailní závislost transmise vzorku na teplotě a magnetickém poli. Souběžně s měřením optických vlastností lze snímat elektrický odpor pomocí čtyř kontaktů umístěných v rozích vzorku. 
 

Rozsah:

  • teplota 2-300 K
  • magnetické pole +-11 T
Optický kryomagnetický systém Spectromag SM4000
Popis

Optický kryomagnetický systém Spectromag SM4000