Elektronová difrakce jako metoda stanovení absolutní konfigurace molekul ve farmaceutickém nanokrystalu

Text

Stanovení absolutní konfigurace organických molekul je zásadní pro vývoj léčiv a následný schvalovací proces. V práci ukazujeme, že toto stanovení je možné pomocí elektronové difrakce na nanokrystalickém materiálu. Stanovení struktury ab initio elektronovou difrakcí bylo dosud omezeno na sloučeniny, které si zachovávají svou krystalinitu po dávce jednoho nebo více elektronů na čtvereční angstrom. V publikaci však byla provedena kompletní strukturní analýza farmaceutického kokrystalu sofosbuviru a L-prolinu, který je o jeden řád méně stabilní. Sběr dat na více pozicích krystalu a sofistikovaná metoda extrakce intenzit nám umožnila vyřešit strukturu ab initio. Dále ukazujeme, že dynamické difrakční efekty jsou dostatečně silné, aby umožnily jednoznačné určení absolutní struktury materiálu složeného z lehkých atomů.

Určení absolutní konfigurace biomolekul s využitím dynamického upřesňování elektronových difrakčních dat
Popis
Dvě různé absolutní konfigurace molekuly prolinu (označované jako L- a D-prolin) jsou si vzájemně zrcadlovými obrazy (chirální). V živých organizmech se vyskytuje pouze L-prolin. Rozptylem elektronů na nanokrystalech se podařilo určit, jaká z molekul se v připraveném léčivu nachází.