Souhrn

Skupina metod strukturní analýzy se zabývá vývojem programů pro řešení fázového problému, upřesňování krystalových struktur a jejich interpretaci.

Text

Program Jana

Naším hlavním a tradičním produktem je krystalografický systém Jana, který je vyvíjen od roku 1984. Jeho hlavním autorem je Dr. Václav Petříček. Původně šlo o program specializovaný na upřesňování struktury aperiodických krystalů, tedy látek, u kterých je určitým definovaným způsobem porušena translační periodicita. Polohy atomů a jiné charakteristiky lze v těchto látkách určit tehdy, pokud popíšeme tzv. modulační funkci studovaného parametru. Pro stanovení modulační funkce je třeba pracovat v tzv. superprostoru, který má více než tři dimenze. Program Jana postupně zahrnul všechny základní krystalografické metody zobecněné pro superprostor a stal se v podstatě jediným programem celosvětově používaný pro výpočty aperiodických krystalů. V roce 1996 by propojen se souběžně vyvíjeným programem SDS, takže umožnil v jednom grafickém prostředí a podobnými nástroji řešit jak klasické, tak aperiodické struktury. V roce 2000 program zahrnul možnost pracovat s práškovými daty a od roku 2010 umožňuje i výpočty magnetických struktur. Současný program Jana je výjimečně komplexní a univerzální nástroj citovaný ročně více než 400 krát.

Program Superflip

Program Superflip, jehož autorem je Dr. Lukáš Palatinus, byl publikován v roce 2007 jako nástroj pro vyřešení krystalové struktury v libovolné dimenzi metodou převracení náboje (charge flipping). Pro vyřešení struktury vyžaduje pouze indexovaná difrakční data, obejde se bez znalosti symetrie a složení. Programů založených na metodě převracení náboje existuje celá řada, ale pouze Superflip dokáže pracovat v tzv. superprostoru, ve kterém jsou definovány modulační funkce aperiodických krystalů. Superflip tak poskytuje možnost ab initio řešení struktury aperiodických krystalů. Je distribuován společně s programem Jana a s několika jinými programy pro řešení standartních struktur a počet jeho citací se pohybuje okolo 300 za rok.

Program Dyngo

Program Dyngo, jehož autorem je Dr. Lukáš Palatinus, slouží k upřesňování struktur z elektronových difrakčních dat. Jeho unikátní algoritmus dovoluje zahrnout do výpočtu tzv. dynamické efekty, které dosud bránily získání přesných krystalografických struktur z dat elektronové difrakční tomografie. Více informací je k dispozici na stránkách skupiny elektronové difrakce.