Strukturní základ chemie zeolitů: lokalizace aktivních míst a templátů v nanokrystalech zeolitů dynamickou elektronovou difrakční tomografií

Anotace

Zeolity jsou významnou skupinou materiálů, které mají široké průmyslové uplatnění. Jedním z nejvýznamnějších je katalýza. Nové a precizněji uspořádané zeolity jsou nutné pro efektivnější a selektivnější chemické reakce. Tyto cíle mohou být splněny pomocí zabudování heteroatomů do silikátového skeletu a užitím organických a anorganických strukturu řídících činidel během syntézy i během post-syntetických modifikací zeolitů. V tomto pojektu se zaměříme na charakterizaci nejjemnějších strukturních detailů jako lokalizace vodíků a templátujících strukturu řídících činidel v zeolitových nanokrystalech. Ačkoli se jedná o detaily struktury, jsou to právě zejména vodíkové atomy a jejich pozice, jež jsou odpovědné za katalytickou aktivitu materiálu. Takováto přesnost určení struktury je umožněna dynamickým upřesňováním dat z elektronové difrakční tomografie. Tato metoda umožňuje dosáhnout potřebné přesnosti, což bylo ověřeno na krystalech organických molekul a zeo-type materiálů. Získané strukturní informace pomohou zlepšit naše porozumění strukturním základům chemie zeolitů.