In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látek

Anotace

Projekt je zaměřen na vývoj metody pro in-situ charakterizaci procesu desolvatace/resolvatace účinných látek. Transformace solvátů účinných látek bude monitorována za použití průtokové kapiláry obsahující studované krystaly umístěné přímo v rentgenovém difraktometru. Tento zcela nový postup umožní měření časové změny krystalové struktury i pro nestabilní látky. Výsledek řešení krystalové struktury z prášku bude použit pro charakterizaci mřížky solvátu jako i pro následný opis interakcí solventu a individuálních atomů účinné látky. Energie krystalové struktury a molekulové simulace budou použity pro odhad stability připravených solvátů jako i difuzního koeficientu studovaného solventu v systému solvent-účinná látka. Kombinace získaných znalostí a modelu difuze v pórech bude následně použita pro modelování transportu původního solventu z póru jako i pro difuzi nového solventu dovnitř pórů během trvání celého procesu desolvatace nebo resolvatace