Nanokrystalografie molekulárních krystalů

Anotace

Elektonová difrakce se v posledních letech velmi rychle rozvinula v široce akceptovanou metodu řešení krystalových struktur nano- a mikrokrystalických látek. Přes tento rychlý rozvoj ovšem v metodě zůstává řada nedořešených problémů, které značně omezují její uplatnění a její skutečný potenciál. Tato omezení jsou obzvláště patrná při studiu molekulárních krystalů, které jsou pro elektonovou difrakci velkou výzvou kvůli jejich malé stabilitě v elektronovém svazku a kvůli často nedokonalé krystalinitě. Předkládaný projekt má za cíl vyvinout metody pro překonání současných omezení elektronové difrakce na molekulárních krystalech a uplatnit takto vylepšenou techniku na řešení aktuálních problémů v analýze několika tříd molekulárních krystalů.