Kvantitativní strukturní deskriptory pro standardní a modulované krystaly: systematika, interpretace a predikce krystalových struktur

Anotace

Krystalová strukturní analýza se stává stále více automatizovanou úlohou s průběžně zdokonalovanou metodikou. Výsledkem je exponenciální nárůst známých krystalových struktur. Chemické porozumění těmto strukturám za tímto nárůstem zaostává, částečně v důsledku specifického způsobu popisu krystalových struktur, kde dominují subjektivní volby těžko přenositelné z jednoho případu na druhý. Existuje proto evidentní potřeba objektivních a kvantitativních strukturních deskriptorů. Cílem projektu je využít našich zkušeností s deskriptory založenými na teorii uniformní distribuce k vývoji nových kvantitativních strukturních deskriptorů a k jejich aplikaci na generický případ komplexních, zejména modulovaných, krystalových struktur. Deskriptory by měly být sensitivní na strukturní detaily modulovaných krystalů a použitelné pro nalezení nových vztahů mezi strukturou a vlastnostmi těchto látek. K tomuto účelu využijeme struktury technologicky významných látek nalezené v databázích a doplněné o data naměřená na pracovišti žadatele.