Elektronová nanokrystalografie (NanED)

Anotace

Stanovení atomové struktury anorganických, organických a makromolekulárních sloučenin je velkou výzvou, kdykoli velikost krystalů klesne pod několik mikrometrů a na jejich analýzu již není možné použít monokrystalovou rentgenovou difrakci. Zároveň ovšem řadu chemikálií s cennými komerčními a lékařskými důsledky lze syntetizovat pouze jako nanokrystaly nebo tyto látky vykazují během růstu větších krystalů fázové / polymorfní přechody. Vývoj účinnějších nástrojů schopných analyzovat nanokrystalické materiály je proto horkým tématem s širokým dopadem, které spojuje vědu o materiálech, fyziku difrakce, nové přístrojové inženýrství, chemickou výrobu a farmakologii.

Elektronová difrakce (ED) umožňuje získat strukturní informace z jednotlivých nanokrystalů. Díky vývoji 3D metod pro sběr dat zaznamenala strukturní analýza elektronovou difrakcí obrovský vzestup, který se dokonce dostal do seznamu hlavních vědeckých průlomů v časopisu Science. Vývoj 3D ED je však stále omezen na několik laboratoří a je bržděn nedostatkem specializované instrumentace.

Cílem projektu NanED je vychovat novou generaci elektronových krystalografů, schopných zvládnout a rozvíjet techniky 3D ED v interdisciplinární a vzájemně propojené síti, kde jsou sdíleny a propojeny kompetence a know-how obvykle vzdálených vědeckých sektorů. NanED shromáždí všechny evropské vědce, kteří dosud působili ve vývoji 3D ED, a skupinu velkých i malých společností, které se zajímají o vývoj přístrojů a výrobu materiálů nebo farmaceutických výrobků.

NanED dodá univerzálně použitelné postupy pro přípravu vzorků, sběr dat a analýzu dat, vhodné pro úspěšnou aplikaci 3D elektronové difrakce na všechny druhy materiálů. NanED rovněž zavede nový standard krystalografického tréninku bližšího potřebám v průmyslových aplikacích. NanED také usnadní šíření 3D ED v akademických a průmyslových laboratořích. To přispěje k udržení vůdčí role Evropy v oblasti charakterizace a vývoje nanomateriálů, se znatelným a globálním ekonomickým dopadem.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo