Centrum technologie a pokročilé strukturní analýzy aplikačne významných materiálů

Anotace

V rámci projektu vytvoříme platformu rozvíjející metody pokročilé strukturní analýzy, která však bude mít oproti původnímu projektu ASTRA přímé aplikační výstupy v oblasti výzkumu tenkých vrstev. ASTRANIT se zaměří na metodiku a experiment v následující oblastech: strukturní analýza tenkých vrstev, chemická krystalografie, strukturní analýza farmaceutik, výzkum aperiodických struktur, strukturní analýza nanokrystalů z elektronové difrakce, mineralogická krystalografie, OD (order-disorder) struktury, vývoj metodik pro práškovou difrakci. Nitridové vrstvy budou vyvíjeny, zkoumány a upravovány v přímé návaznosti na výstupy strukturní analýzy. Přímá vazba na konkrétní materiály bude faktorem, který výrazně urychlí a zefektivní další vývoj metodik analýzy tenkých vrstev. Projekt ASTRANIT vytvoří nutné podmínky pro udržení světové úrovně strukturní analýzy ve FZÚ, která byla vybudována systematickým celoživotním úsilím klíčových postav projektu ASTRA. Zároveň projekt zpřístupní českému průmyslu i vědeckým laboratořím aplikačně významné nitridové polovodiče. V rámci projektů OPPK se podařilo sjednotit metodické a experimentální možnosti týmů a v případě, že budou tyto projekty dále podporovány v rámci projektu ASTRANIT, dostaví se v příštích letech nárůst jak počtu vědeckých publikací v prestižních impaktovaných časopisech, tak výsledků aplikovatelných v průmyslové sféře. Díky synergii původních projektů budou nákladné investice využity efektivněji a účelněji.