Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Elektronová nanokrystalografie (NanED) běžící EU-Horizon2020 » MSCA-ITN Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2025
Nanokrystalografie molekulárních krystalů běžící GAČR » EXPRO Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2025
Struktury sloučenin vzácných plynů určené pomocí 3D elektronové difrakce běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2023
Kombinace pokročilé NMR spektroskopiie pevného stavu ultra-širokých čar s XRPD a výpočetní chemie pro zkoumaní organo-kovových a mřížkových materiálů GAČR » Standardní Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. 2019 2021
Strukturní základ chemie zeolitů: lokalizace aktivních míst a templátů v nanokrystalech zeolitů dynamickou elektronovou difrakční tomografií GAČR » Standardní Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2019 2021
Krystalografie21 - nová generace univerzálních nástrojů strukturní analýzy z difrakčních dat GAČR » Standardní RNDr. Václav Petříček, CSc. 2018 2021
Kvantitativní strukturní deskriptory pro standardní a modulované krystaly: systematika, interpretace a predikce krystalových struktur GAČR » Standardní RNDr. Michal Dušek, CSc. 2018 2020
In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látek GAČR » Standardní Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. 2017 2019
Centrum technologie a pokročilé strukturní analýzy aplikačne významných materiálů ESIF » NPU I + II RNDr. Michal Dušek, CSc. 2016 2020
Centrum technologie a pokročilé strukturní analýzy aplikačně významných materiálů (ASTRA) ESIF » NPU I + II RNDr. Michal Dušek, CSc. 2016 2020
Příprava farmaceutických kokrystalů a určování jejich krystalové struktury kombinací monokrystalové elektronové a RTG práškové difrakce (Farmaceutické kokrystaly) GAČR » Standardní Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2016 2018
"Silicen na mědi": monoatomární povrchová vrstva křemíku se silicenovým uspořádáním na Cu(3+x)Si připravená chemickým a mechanickým odlučováním (Silicen na mědi) GAČR » Mezinárodní bilaterální Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2015 2017